Door installatie “Energy Monitoring System” besparing van 3 tot 4 % op “energie kosten”

gepubliceerd: 5-8-2014

Bosma & Bronkhorst heeft vorig jaar bij een relatie een monitoring systeem geïnstalleerd waarmee het mogelijk is op ieder moment van de dag diverse watermeters, gasmeters, het elektrische verbruik en het luchtverbruik van een aantal grootverbruikers in de productielocatie uit te lezen.

Dankzij deze monitoring zijn op eenvoudige wijze een aantal lekkages van water en onnodig energieverbruik geïdentificeerd.
Ook hier was de eeuwen oude spreuk “meten is weten” van toepassing waardoor het onnodige verbruik van energie en overige bronnen kon worden beperkt.

Alleen al hierdoor werd er een jaarlijkse besparing van 3 tot 4 % gerealiseerd op de totale “energie kosten” (Gas, water en elektra).

Met het monitoringsysteem wordt tevens de efficiëntie van de diverse processen geanalyseerd.
Met de hieruit vloeiende vervolgacties worden verdere optimalisaties en energiebesparingen bewerkstelligd. Zonder een monitoring systeem zijn deze analyses haast niet mogelijk.

Al met al een tevreden klant, die door te besparen op de (energie)kosten tevens een bijdrage levert aan een schoner milieu.

Wenst u meer informatie te ontvangen over energiemonitoring of energiebesparing dan kunt u contact opnemen met dhr. R. van Zijl - Telefoon: 075-6531500
Email: r.vanzijl@bosma-bronkhorst.nl


Energy Monitoring Energy Monitoring